VÝBOR MO ČRS Plzeň 1:

Jiří Čermák - jednatel
Statutární zástupce MO. stará se o chod organizace, koordinuje akce v MO, úřaduje v sídle MO. Provádí a zodpovídá za bezhotovostní finanční operace.

Jiří Podskalský - předseda
Statutární zástupce MO, ved. odboru mládeže ÚS, organizuje plzeňské závody, vede rybářský kroužek

Václav Louda - místopředseda, vedoucí sportovních odborů
Koordinuje práci závodních sekcí Lovu ryb udicí a Rybolovné techniky spolupracuje s Odborem mládeže při výchově mladých rybářů.

Josef Dušek - člen Hospodářského odboru

Petr Dimitrov - hospodář
Koordinuje hospodaření na revírech a chovných zařízeních, je hospodářem ÚS.

Jiří Kudrna - člen Hospodářského odboru

Antonín Metelka - ved. odboru mládeže
Řídí činnost rybářských kroužků

Jaroslav Vyhlídal - člen výboru

Ladislav Kondr - člen výboru

Josef Dušek - člen Hospodářského odboru


Martin Pachta - člen Hospodářského odboru


Štěpán Bečvář - vedoucí rybářské stráže


Jaroslav Král - člen Hospodářského odboru

 

DOZORČÍ KOMISE:

Martin Bílý - předseda dozorčí komise
Jan Kubeček - člen dozorčí komise
Jiří Polák - člen dozorčí komise
Zdeněk Skála - člen dozorčí komise
Jan Mikač - člen dozorčí komise
Jan Kokoška - člen dozorčí komise
Lukáš Lisý - člen dozorčí komise

 

ADMINISTRATIVA:
Zdenka Malá - administrativní pracovnice, pokladník MO má na starosti hotovost MO.

 

TECHNIK:
Michal Havelka - technik MO Plzeň 1, Tel: 606 795 710