VÝBOR MO ČRS Plzeň 1:

Jiří Čermák - jednatel
Statutární zástupce MO. stará se o chod organizace, koordinuje akce v MO, úřaduje v sídle MO. Provádí a zodpovídá za bezhotovostní finanční operace

Jiří Podskalský - předseda
Statutární zástupce MO, ved. odboru mládeže ÚS, organizuje plzeňské závody, vede rybářský kroužek

Václav Louda - místopředseda, vedoucí sportovních odborů
Koordinuje práci závodních sekcí Lovu ryb udicí a Rybolovné techniky spolupracuje s Odborem mládeže při výchově mladých rybářů.

Josef Dušek - pokladník
Stará se o hotovostní operace MO.

Petr Dimitrov - hospodář
Koordinuje hospodaření na revírech a chovných zařízeních, je technikem ÚS.

Jiří Kudrna - zástupce hospodáře
Zastupuje hospodáře

Antonín Metelka - ved. odboru mládeže
Řídí činnost rybářských kroužků, má na starost tyto stránky

Jaroslav Vyhlídal - člen výboru
Skladník, pracuje v hospodářském odboru

Ladislav Kondr - člen výboru
Martin Pachta - člen výboru
Štěpán Bečvář - člen výboru
Josef Dušek - člen výboru

 

DOZORČÍ KOMISE:

Martin Bílý - předseda dozorčí komise
Jan Kubeček - člen dozorčí komise
Jiří Polák - člen dozorčí komise
Zdeněk Skála - člen dozorčí komise
Jan Mikač - člen dozorčí komise
Jan Kokoška - člen dozorčí komise
Lukáš Lisý - člen dozorčí komise

 

ADMINISTRATIVA:

Zdeňka Kubová - administrativní pracovnice
Zdenka Malá - administrativní pracovnice