V pátek 27.1. 2023 proběhlo vyřezání náletových křovin u rybníka v Lobzích. Převážně zde byli odtěženy výmladky akátů a jeden keř bezu černého. Tento zásah sníží případné odhazování odpadků do stráně a zlepší prohřívání vody. Též zmenší přirozený kryt predátorům, kteří tak budou mít menší šanci v klidu konzumovat ryby z našeho rybníka. Proběhl i úklid a odstranění odpadků a jednoho torza koloběžky, které bylo na stráni zahozeno.