VÝBOR MO ČRS Plzeň 1

Jiří Čermák jednatel
Statutární zástupce MO. stará se o chod organizace, koordinuje akce v MO, úřaduje v sídle MO. provádí a zodpovídá za bezhotovostní finanční operace
Jiří Podskalský předseda
Statutární zástupce MO, ved. odboru mládeže ÚS, organizuje plzeňské závody, vede kroužek
Petr Dimitrov hospodář
Koordinuje hospodaření na revírech a chovných zařízeních, je technikem ÚS.
Pavel Šik pokladník
Stará se o hotovostní operace MO, významně se účastní na nasazování ryb do revírů.
Jaroslav Malý vedoucí Rybářské stráže
Koordinuje práci RS
Václav Louda vedoucí sportovních odborů
Koordinuje práci závodních sekcí Lovu ryb udicí a Rybolovné techniky spolupracuje s Odborem mládeže při výchově mladých rybářů
Jiří Kudrna zástupce hospodáře
Zastupuje hospodáře
Antonín Metelka ved. odboru mládeže
Řídí činnost rybářských kroužků, má na starost tyto stránky
Ladislav Kondr
Člen výboru
Jaroslav Vyhlídal
Skladník, pracuje v hospodářském odboru
Vincenc Streit
Člen výboru, provádí dozor nad úklidem revírů a rybníků
DOZORČÍ KOMISE:
Antonín Frolík předseda dozorčí komise, který je zároveň předsedou kárné komise
Štefan Bejdák
Jiří Vondrášek
Jiří Polák
Jan Kubeček
ADMINISTRATIVA:
pí. Zdeňka Kubová administrativní pracovnice
pí. Zdenka Malá administrativní pracovnice