Prosím vedoucí kroužků, kteří vyjíždějí s dětmi na akce, aby předem projednali předpokládanou částku výdajů za cestovné s příslušnými členy výboru (Louda, Podskalský, Metelka). V rozpočtech sportovního odboru i odboru mládeže je s cestovným počítáno, nicméně potřebujeme předem znát a schválit výši výdajů.
Proplácet je možné jen výdaje, kdy děti reprezentují MO ČRS Plzeň 1. Uvádějte to i v přihláškách a výsledkových listinách, kterými zároveň potvrzujete oprávněnost požadavku.

Proplácení všech dokladů bude probíhat před a po schůzi výboru (schůze je každé druhé úterý v měsíci od 15.00 do cca. 17.00 hod.). V té době jsou členové výboru i pokladník přítomni na organizaci a může proběhnout jak schválení, tak i proplacení dokladů.

Děkuji

A. Metelka